DG 2 MILK SUPPLEMENT

Protein source from Goat’s Milk

 

 • One level scoop (4.3g) of DG® to 30 mL water.
 • Always store in a cool, dry place. Avoid storage at excessive temperature.
 • Always replace lid after use.
 • Use within 4 weeks after opening.
 • Expiration date and lot identification code are printed on bottom of the can.

 

The use of infant formula must only be upon the advice of a health professional.

Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng Doctor o health professional.

 

The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child’s health.

Ang maling paggamit ng gatas na ito ay maaaring makasama sa kalusugan ng bata.

 

There is a likelihood that pathogenic microorganisms will be in this product when it is prepared and used inappropriately.
Ang produktong ito ay maaaring magkaroon ng mikrobyo na nagdudulot ng sakit kapag hindi tama ang paghahanda at paggamit.

 • PREPARATION:

  • Wash hands before preparing baby’s formula.
  • Wash bottle, teat and cap by boiling them in hot water for at least 10 minutes.
  • Boil drinking water for 5 minutes, allow to cool.
  • Pour the indicated volume of water into the bottle.
  • Only use scoop from this pack; consult feeding table; add exact number of level scoops of powder for age of baby.
  • Cover the bottle and shake until powder is completely dissolved.
  • Feed your baby when milk is lukewarm.
 • PAGHAHANDA:

  • Maghugas ng kamay bago ihanda ang bote ng gatas.
  • Hugasan mabuti ang bote, tsupon at takip; pakuluan sa higit kumulang 10 minuto.
  • Magpakulo ng tubig na pang-inom ng 5 minuto at palamigin.
  • Isalin sa bote ang wastong sukat ng tubig.
  • Gamitin lamang ang panukat na nasa paketeng ito. Kumunsulta sa panuntunan ng pagpapakain at idagdag ang wastong dami ng gatas na pantay sa panukat at akma sa gulang ng sanggol.
  • Isara ang bote at alugin hanggang lubusang matunaw ang gatas.
  • Ipainom sa iyong sanggol ang gatas habang ito ay maligamgam.
₱1,499.00Price
 

0927 756 7743 / 02 584 4772

 • Facebook
 • Instagram

©2020 by The Health eStore.